TEXT
READER

เป็นหนึ่งในศาลเจ้าคุ้มครองวัดมิอิเดระ อาคารปัจจุบันได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีที่ 12 ของรัชสมัยเคียวโฮ (ค.ศ. 1727) โดยมีเทพคุ้มครองในท่ายืนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
เทพคุ้มครองถูกนับถือเหมือนเป็นนางหาริตี โดยมีการจัดงานเทศกาลเริ่มมาตั้งแต่ตอนสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่ทดแทนโดยท่าน อะชิคะกะ ทะคะอุจิ ในปีที่ 2 ของรัชสมัยโจจิ (ค.ศ. 1363) โดยจะถวายขนมดังโกะ 1,000 ลูกแทนความหมายของเด็ก 1,000 คนของนางหาริตีเพื่อขอพรให้สามารถคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่และเด็กและขอให้เด็กเติบโตได้โดยไม่ประสบภัย เรียกงานเทศกาลนี้ว่า “เซนดังโกะมัสซึริ” เทศกาลนี้ยังมีจัดอยู่ในปัจจุบัน
ที่บ่อปล่อยปลาด้านหน้าโบสถ์มีจัดงานปล่อยสัตว์ที่เรียกว่า “โฮโจเอะ” ที่จะเขียนชื่อของเด็กบนกระดองเต่าแล้วปล่อยลงบ่อไป เป็นเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโอซึที่ทำต่อกันมายาวนานกว่า 600 ปี

“ศาลเจ้าคุ้มครอง”

ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองวัด

“เทพคุ้มครองในท่ายืน”

เทพคุ้มครองในท่ายืน

เป็นผลงานแกะสลักจากไม้ไซเปรสชิ้นเดียว มีลักษณะที่อ่อนโยนโดยแกะสลักแบบไม่ให้เห็นลายที่ชัดเจนจนเกินไป และไม่แกะส่วนที่เป็นเครื่องนุ่งห่มที่ไม่จำเป็น มีทับทิมอยู่ในมือซ้ายและสวมชุดสไตล์ถัง (สมัยหนึ่งของจีน) แสดงความเป็นเทพธิดาในท่ายืน ถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ สมัยเฮอัน(ศตวรรษที่ 12) ทำจากไม้ และทาสี ความสูง 159.1ซม.

“นางหาริตี”

เป็นธิดาของเทพยักษ์ในราชคฤห์ โดยได้ให้กำเนิดบุตรถึงพันคน (มีเล่าว่าถึงหมื่นคนด้วย) แต่ก็ยังไปจับลูกคนอื่นกิน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยซ่อนบุตรคนสุดท้องที่นางรักที่สุด หลังจากนั้นจึงกลับใจมาเป็นเทพคุ้มครองในศาสนาพุทธ โดยให้พรในเรื่องต่างๆ เช่น ให้บุตรกับคนที่อยากตั้งครรภ์ ให้คลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย และการเลี้ยงบุตรให้ปลอดภัย เป็นต้น และยังคุ้มครองผู้ที่สวดมนต์ตามคำสอนของพระสูตรโฮะเคะเคียวซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญของฝ่ายมหายาน โดยรูปปั้นเป็นรูปลักษณ์ของนางไม้สวรรค์ที่อุ้มเด็กคนหนึ่งไว้บนตัก และถือทับทิมในมือ และมีรูปปั้นที่มีใบหน้าของปีศาจที่เกรี้ยวโกรธด้วย เป็นที่รู้จักในชื่อว่า คันกิโมะ และคะริเทโมะ

“อะชิคะกะ ทะคะอุจิ”

โชกุนคนแรกของรัฐบาลปกครองมุโระมัจจิ (อยู่ในตำแหน่ง ค.ศ.1338~1358) มีชื่อว่า ทะคะอุจิ โดยในตอนแรกได้ใช้คันจิ 高氏 แต่ภายหลังได้รับพระราชประธานตัวคันจิจากชื่อของจักรพรรดิโกะไดโกะ จึงได้เปลี่ยนคันจิชื่อเป็น 尊氏 โดยได้ชัยชนะจากโระคุฮะระในสงครามเก็นโค ซึ่งเป็นจุดผันเปลี่ยนให้มีการตั้งรัฐบาลใหม่เคนมุ แต่หลังจากนั้นได้เป็นกบฏต่อจักรพรรดิโกะไดโกะ และได้สนับสนุนจักรพรรดิโคเมียว และได้กลายมาเป็นเซอิไดโชกุน (แต่งตั้งให้กับโชกุนให้ไปบุกเบิกด้านทิศตะวันออกที่ยังไม่มีการปกครอง) และได้เปิดรัฐบาลปกครองมุโระมัจจิ (1305~1358)

“เซนดังโกะมัสซึริ”

เซนดังโกะมัสซึริ

“บ่อปล่อยปลา”

บ่อปล่อยปลา

“โฮโจเอะ”

โฮโจเอะ
สมัยเอะโดะ (ปีที่ 12 ของรัชสมัยเคียวโฮ ค.ศ. 1727)