วัดสำนักใหญ่ วัดมิอิเดระ
246 Onjoji-cho, Otsu City, Shiga Prefecture, 520-0036

ท่านที่เดินทางมาโดยรถไฟใต้ดินของเทศบาลเมืองเกียวโตและรถไฟฟ้าเคฮัง

ท่านที่เดินทางมาโดยรถไฟใต้ดินของเทศบาลเมืองเกียวโตและรถไฟฟ้าเคฮัง

ท่านที่เดินทางมาโดยรถไฟใต้ดินของเทศบาลเมืองเกียวโตและรถไฟฟ้าเคฮัง

ท่านที่เดินทางมาโดยรถไฟใต้ดินของเทศบาลเมืองเกียวโตและรถไฟฟ้าเคฮัง

ท่านที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว

ท่านที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว