TEXT
READER

Sa gusaling ito, na kasalukuyang tinatawag na Shakado, ay nakalagay ang estatwa ng Shaka Nyorai (Gautama Buddha) ayon sa estilo ng Templo ng Seiryoji. Ang entabladong shumidan ay mula sa panahon ng Muromachi (1336–1573) at mayroong dekorasyon na mga hinulmang kurigata at inukit na talulot ng bulaklak na lotus sa itaas at ibaba ng entablado, at sa gitna ng kozama panel ay may komplikadong desenyo ng arabesque na openwork. Ang bubong ng hagdan na may karahafu bargeboards ay idinagdag sa gusali noong 1830. Ang tawag dito ngayon ay Shakado.
Sinasabi na ang Bulwagang Seiryoden ng Imperial Palace sa Kyoto ay inilipat sa Templo ng Miidera. Ito ay isang simpleng arkitektura ng gusaling tirahan na may rafter na hanshige-daruki at bubong na gawa sa balat ng punong cypress. Ngayon, ito ay nagbibigay ideya kung ano ang hitsura ng isang silid-kainan sa isang malaking templo sa medyebal na panahon ng Hapon.

“estatwa ng Shaka Nyorai (Gautama Buddha) ayon sa estilo ng Templo ng Seiryoji”

 estatwa ng Shaka Nyorai (Gautama Buddha) ayon sa estilo ng Templo ng Seiryoji

shumidan

shumidan

“Panahon ng Muromachi”

Ang panahon nang ang angkan ng Ashikaga ay naluklok sa kapangyarihan at itinayo ang shogunate sa Muromachi, Kyoto. Ito ay tumutukoy sa humigit-kumulang 180 taon mula sa pagkakaisa ng Northern at Southern Courts noong ika-3 taon ng Meitoku (1392) hanggang sa natalo ang ika-15 shogun na si Yoshiaki ni Nobunaga Oda noong unang taon ng Tensho (1573). Ang huling yugto ng Muromachi ay dumating pagkatapos ng Kudeta ng Meio ay tinatawag ding panahon ng Sengoku. Mayroon ding teorya na ang Northern at Southern Courts (1336-1392) ay kasama sa unang bahagi ng panahon ng Muromachi.

“hinulmang kurigata at inukit na talulot ng bulaklak na lotus”

kurigata moldings and lotus petal carvings

kozama

kozama

Kahoy na inukitan ng mga butas upang palamutihan ang gilid ng ibaba ng entabladong sumidan.

“arabesque na openwork”

arabesque na openwork

karafuku bargeboards”

karafuku bargeboards

“Bubong na gawa sa balat ng punong cypress”

Bubong na gawa sa balat ng punong cypress

Bubong na gawa sa balat ng punong cypress na ginagamitan ng pako na gawa ng kawayan para pirmihin o hindi gumalaw.

hanshige-daruki

hanshige-daruki

Ang distansya sa pagitan ng dalawang rafter o tahilan ay mas malaki kaysa sa karaniwang istraktura. Sa pangkalahatan, ang agwat sa pagitan ng dalawang rafter o tahilan ay nakabatay sa kabuuan ng taas ng rafter o tahilan at ang lapad ng ibabang sukat nito.

Panahon ng Muromachi