Ang Punong Templo ng Sektang Budista ng Tendaijimon Templo ng Miidera 246 Onjoji-cho, Lungsod ng Otsu, Shiga Prefecture, 520-0036

Kung gagamit ng Tren ng JR

Kung gagamit ng Tren ng JR

Kung gagamit ng Subway ng Kyoto City at Tren ng Keihan

Kung gagamit ng Subway ng Kyoto City at Tren ng Keihan

Kung gagamit ng kotse

Kung gagamit ng kotse