TEXT
READER

Ở chính điện thờ tượng Phật Thích Ca Như Lai theo phong cách của chùa Seiryoji. Bệ bàn thờ shumidan là đồ từ thời Muromachi, ở trên và dưới được chạm trổ hình trang trí kurigata và hình cánh hoa sen, tấm kozana chính giữa chạm trổ những hoa văn uốn lượn tinh xảo. Mái cong với ván diềm karahafu được thêm vào năm 1830, và phòng ăn Jikido này hiện nay được gọi là “Shakado” (Thích Ca Đường).
Tương truyền điện Seiryoden của Shakado được di dời đến chùa Miidera, và có kiến trúc kiểu nhà ở đơn giản với đòn tay hanshige-daruki và mái lợp bằng vỏ cây bách. Nhìn Shakado, chúng ta có thể hình dung được một phòng ăn “jikido” cổ ở một ngôi chùa lớn thời trung cổ- thời có rất nhiều tăng ni trông như thế nào.

“tượng Phật Thích Ca Như Lai theo phong cách của chùa Seiryoji”

tượng Phật Thích Ca Như Lai theo phong cách của chùa Seiryoji

“shumidan”

shumidan

“thời Muromachi”

Đây là thời kỳ gia tộc Ashikaga nắm quyền và thành lập Mạc phủ ở Muromachi, Kyoto. Thời kỳ này kéo dài khoảng 180 năm kể từ năm 1392 khi Bắc Triều và Nam Triều hợp nhất cho đến năm 1573 khi Yoshiaki - Tướng quân thứ 15 bị đánh bại bởi Oda Nobunaga. Thời kỳ hậu Muromachi hình thành sau Cuộc đảo chính Meio còn được gọi là thời kỳ Chiến quốc. Cũng có giả thuyết cho rằng thời kỳ đầu của thời Muromachi bao gồm cả thời Bắc Nam Triều (1336–1392) .

“chạm trổ hình trang trí kurigata và hình cánh hoa sen”

chạm trổ hình trang trí kurigata và hình cánh hoa sen

“kozama”

kozama

Tấm gỗ được khoét rỗng bằng mũi đao để trang trí mặt bên của bệ bàn thờ shumidan

“hoa văn uốn lượn”

hoa văn uốn lượn

“Mái cong với ván diềm karahafu”

Mái cong với ván diềm karahafu

“mái lợp bằng vỏ cây bách”

mái lợp bằng vỏ cây bách

Mái nhà được lợp bằng vỏ cây bách và cố định bằng đinh tre.

“hanshige-daruki”

hanshige-daruki

Khoảng cách giữa hai đòn tay rộng hơn kết cấu thông thường. Nói chung, khoảng cách giữa hai đòn tay dựa trên tổng độ cao của đòn tay và bề rộng mặt đáy.

Thời Muromachi